กิจกรรม

ถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ให้กับภรรยาผู้นำบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการร้อยมาลัย ดอกไม้สด การใช้ลูกประคบร้อน และการทำอาหาร เช่น กะเพราไก่  ไข่ดาว ต้มยำกุ้ง ส้มตำ และการแกะสลักแตงโม ให้แก่ ภรรยาของ CEO บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ วิทยากรจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ และผู้บรรยายภาษาอังกฤษ ได้แก่อาจารย์ประภาส วรรณยศ จากคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 -15 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 IMG_0942 IMG_0932 IMG_0916 IMG_0905 IMG_0880 IMG_0859 IMG_0845 DSC_1103 DSC_1030 DSC_1017 DSC_1011 DSC_1002 DSC_0983 DSC_0945 DSC_0940 DSC_0885 DSC_0884 DSC_0829 DSC_0814 DSC_0807 DSC_0805 DSC_0787 DSC_0772 DSC_0767 DSC_0763 DSC_0733 DSC_0719 DSC_0700 DSC_0698 DSC_0690 DSC_0656 4 3 2