กิจกรรม

อบรมอาชีพ ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  นำวิทยากรให้ความรู้  ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดช่อบูเก้ วิทยากรโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หลักสูตรการทำวุ้นสายรุ้ง โดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หลักสูตรการทำซูชิ โดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และหลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยอาจารย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2556

DSC_0716 DSC_0714 DSCN6184 DSCN6167 DSCN6156 DSCN6154 DSCN6151 DSCN6142 DSCN6138 DSCN6110 DSCN6096 DSC_0709 DSC_0707 DSC_0703 DSC_0702 DSC_0689 DSC_0687 DSC_0684 DSC_0677 DSC_0665 DSC_0661 DSC_0657 DSC_0645