กิจกรรม

ประดิษฐ์กระทงจากพืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้ ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

อาจารยปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย ตามแนวคิด “พืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้” ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

DSCN4325 DSCN4303 DSCN4296 20131113_153121 20131113_152327 20131113_152007 20131113_151842 23123 23121 23120 23119