กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2556

 

 

DSCN9666

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้รับเชิญจากสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้เป็นวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2556”  โดยหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย การทำโดนัทและการตกแต่งหน้าเค้ก โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์และอาจารย์ จักราวุธ ภู่เสม หลักสูตรการทำซูชิและเกี๊ยวซ่าโดยอาจารย์ปรัชญา แพมงคลและอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างรายได้ประจำให้กับทหารประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของข้าราชการในกองทัพไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่    8 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

IMG_7709 IMG_7667 IMG_7658 IMG_7652 IMG_7648 IMG_7647 IMG_7626 IMG_7620 DSCN9671 DSCN9666 DSCN9563 DSCN9629 DSCN9639 DSCN9640 DSCN9657 DSCN9542 DSCN9539 DSCN9528 DSCN9511 DSCN9482 DSCN9470