ข่าวประกาศ

ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ สามารถนำไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ให้ชุมชนประกอบไปด้วยหลักสูตรหมวก ซองสำหรับใส่โทศัพท์มือถือ ซองสำหรับใส่กล่องทิชชูและผ้าพันคอ เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

DSCF5634 DSCF5585 DSCF5574 DSCF5559 DSCF5554 DSC00993 DSC00994 DSC00999 DSC01002 DSC01011 DSC00992 DSC00987