กิจกรรม

ถวายพระพร วันแม่ 56

คณะผู้ บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครร่วมงาน “๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี” ประกอบด้วยกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม2556 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DSC_0319 DSC_0354 DSC_0356 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0368 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0374