กิจกรรม

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลวิจัย เผยแพร่ใน  “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Welcome Hall ชั้น 2) ดังนี้

ผลงานคณาจารย์ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และจัดแสดงผลงาน  จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าจากโสนหางไก่:กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และคณะ

2. ทอดมันเปลือกแตงโมแช่แข็ง โดยอาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ

3.การพัฒนาลูกอบสมุนไพรไทยพื้นบ้าน:ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก

โดยอาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ

ผลงานนักศึกษา นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 11 ชิ้นงาน ได้แก่

1. การตกแต่งชุดลำลองสตรีโดยใช้เทคนิคการพับริบบิ้น

2. การตกแต่งชุดลำลองด้วยเศษผ้า

3.การออกแบบชุดทำงานสตรีด้วยการตัดต่อจากเศษผ้าเพื่อสร้างตราสินค้า

4.การออกแบบกระเป๋าสะพายวัยรุ่นด้วยเทคนิคการตัดปะผ้าเศษหนัง

5.การประยุกต์ลวดลาย opart เพื่อตกแต่งกางเกงยีนส์ สำหรับผู้ชายไทยรูปร่างอ้วน

6.การออกแบบลายพิมพ์ โดยใช้เทคนิคดิจิตอลปริ้นบนชุดปาร์ตี้สตรี

7.การออกแบบกระเป๋าสตรีรูปแบบ 4 in 1

8.การออกแบบลวดลายแอบสแตรกบนชุดราตรีด้วยเทคนิคฮีทเพรสทรานเฟอร์

9.ไอศกรีมโยเกิร์ตว่านหางจระเข้ (Yogurt ice cream added Aloe Vera)

10.ทัศนคติของผู้ใช้บริการการจัดลี้ยงรูปแบบบุฟเฟต์ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป

11.ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของพนักงานกรณีศึกษา:ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์ สาขาเดอะมอลล์503030304355503030380118 503030380082 503030335546 503030334943