กิจกรรม

ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

2 (2)

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖” เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึง พระคุณครูอาจารย์  ในพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนอื่นๆแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร

1 DSCN8732 DSCN8658 DSCN8653 DSC_0993 DSC_0887 DSC_0858 DSC_0855 DSC_0829 DSC_0825 DSC_0801 401487951615 23 22 (12) 22 (11) 22 (10) 22 (9) 22 (8) 22 (7) 22 (6) 22 (5) 22 (4) 22 (3) 22 (2) 22 (1) 2 (2) 2 (1) 1 (15) 1 (14) 1 (13) 1 (12) 1 (8) 1 (7) 1 (6) 1 (5) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (1) 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 DSCN8673

Leave a Reply

Your email address will not be published.