กิจกรรม

สาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

DSC_1087

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัจซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน  วัดเดาละห์ พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติ ไมตรี ทำเนียบรัฐบาลDSC_1087DSC_0936DSC_1096DSC_0959 DSC_1004 DSC_1015 DSC_1078DSC_1090