กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

3 รางวัลพุทธมณฑล _8

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน เนื่องในงานวันมาฆบูชา จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รางวัลที่รับ ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลพระราชทาน ภปร.และเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดโคมแขวน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โล่รางวัล

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท และ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 รางวัลพุทธมณฑล _73 รางวัลพุทธมณฑล _8 3 รางวัลพุทธมณฑล _6 3 รางวัลพุทธมณฑล _5 3 รางวัลพุทธมณฑล _4 3 รางวัลพุทธมณฑล _3 3 รางวัลพุทธมณฑล _2