กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แชมป์ดีไซน์เนอร์ รายการ Reality Show “inspire by kunitar”

 

Slide3

 

 

 

 

 

นายเฉลิม อินทลักษณ์  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหา  ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย จากรายการ “Inspire by kunitar” ทางสถานี True Visions   ช่อง 17   รูปแบบรายการ Reality Show   แข่งขันดีไซน์เสื้อผ้าจากโจทย์ที่กำหนด  รับทุนเรียนออกแบบ จากสถาบันชนาพัฒน์ (CIDI) 1 ปี มูลค่า 100,000 บาท พร้อมดูงานด้านแฟชั่น  ณ ประเทศสเปน โดยมีบุคคลชื่อดังในวงการแฟชั่นไทยเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นกรรมการตัดสินพร้อมกับผู้ชมทางบ้านที่โหวตให้คะแนน

Slide4Slide3Slide2Slide6Slide1Slide5