ข่าวประกาศ

รับสมัครงาน 5/56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง

****2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ถึง 10-14  มิถุนายน  2556  ที่งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.