ข่าวประกาศ

รับสมัครงาน 4/56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 3 ตำแหน่ง

-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17  พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.