กิจกรรม

งานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ พร้อมแสดงมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี อดีตผู้อำนวยการนางนงเยาว์

ศิริเกษม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่า    ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอบรมการทำเดโคพาจเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.