ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษา

 

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.