กิจกรรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1   ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ บุคคลภายนอกเข้ารับการทดสอบ จำนวนมาก เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


 

2 thoughts on “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1

  1. ยำถั่วพู

Leave a Reply

Your email address will not be published.