กิจกรรม

เทศกาลยืนยิ้มหน้า มอ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ตอนชิงช้าสวรรค์หรรษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “เทศกาลยืนยิ้มหน้า มอ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ตอนชิงช้าสวรรค์หรรษา” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความ สมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจัดแสดงผลงานของชมรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษา ด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด ธิดาน้ำกล่อย  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.