โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน การทวนผลสอบสัมฤทธ์

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน การทวนผลสอบสัมฤทธ์ ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธสาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที 10-12 มกราคม 2556 ณ บ้านสวนส้มทิพย์  รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดราชบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น