คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น