ข่าวประกาศ

รับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 2 ตำแหน่ง

-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

**** 2.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ธันวาคม  2555 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.