กำหนดการฝีกซ้อมรับปริญญา

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษาที่ 2554


           กำหนดการ

  วันพฤหัสดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
  **ลงทะเบียน เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
  >> บัณฑิต ฝึกซ้ิอมย่อยของคณะ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
  เวลา 07.00 -12.00 น
  >>บัณฑิต ฝึกซ้ิอมย่อย มทร.พระนคร
  ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
  >> บัณฑิต ฝึกซ้ิอมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
  **เวลา 06.00 น. รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์


“รายละเอียดเพิ่มเติม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น