กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวด โครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษาและอีก 2 รางวัลสำคัญ  ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  • รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องแขวน ประเภทวิมาน ระดับอุดมศึกษา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.