กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “สิ่งทอและแฟชั่น”

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงผลงานศิลปประดิษฐ์ จากผ้า เช่นพานพุ่ม พวงมาลัย บายศรี เครื่องแขวนและจัดทำขนมเค้กทูลเกล้าฯ ถวาย ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานเปิด งาน“ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สิ่งทอและแฟชั่น” (The 4th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม Pullman Bangkok  King Power

พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษาร่วมสาธิตการทำอาหารและขนมไทย   และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ Textiles & Fashion Party  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.