อบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการจัดพวงหรีด

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นำวิทยากรให้ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการจัดพวงหรีดดอกไม้
แก่ชุมชนศาลเจ้าแดง ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชาวชุมชน จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต เป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ ชุมชนศาลเจ้าแดง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น