โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศจากสถาบันสอนภาษา ECC เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรม ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 10-12 เมษายน 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>