โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศจากสถาบันสอนภาษา ECC เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรม ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 10-12 เมษายน 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น