แผนปฏิบัติราชการ 2554

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผังยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลผลิต  :  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น