ผลงานเด่นนักศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

– นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “Foodstylist Challenge Creative CHEF 2010” ครั้งที่ 4

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงลอยรับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

– รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ดีไซน์เนอร์ รายการ Reality Show “inspire by kunitar”

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชนะเลิศการประกวดประติมากรรมผลไม้เมืองร้อน ประจำปี 2553
Tropical Fruit Paradise Arrangement 2010

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลชนะเลิศการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาและการจัดพานพุ่ม         ในโครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชนะเลิศการประกวดทำอาหารจากบัว ครองแชมป์ 2 ปีซ้อน

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงลอย

– รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับ 2 รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง  การแข่งขันการประกอบอาหารในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of food Asia 2010

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับ 3 รางวัลการประกวดจัดดอกไม้และการประดิษฐ์พานพุ่มงานรำลึก100 ปี สวรรคตสมเด็จพระปิมหาราช

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติดีงามรับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– นักศึกษารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๕ สาขาศิลปวัฒนธรรม

– นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวดโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3