ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อกพร้อมชุดกรองน้ำ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง