ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง