ติดต่อเรา

168 ถ ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777 โทรสาร : 02-665-3800
[gmap address=”Rmutp – Chotivej Campus”]