จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว , เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 300 ตัว

ราคากลาง