จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ชุด

ราคากลาง