จัดงานสาธิตและจัดดอกไม้ตกแต่งงานต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา เดินทางเยือนประเทศไทย

-รายละเอียดแนบท้าย